Blog

Oude europese glaskralen: museumkwaliteit

10 January 07 08:51 PM

De oude glaskralen die u vindt bij Zahia, kopen we rechtsreeks van Afrikaanse handelaars uit Senegal en Ghana. Het regenseizoen in West-Afrika duurder echter langer dan gewoonlijk, zodat de “runners” (jonge mannen die werken voor de dealers en in de bush op zoek gaan naar goede oude kralen die ze aankopen of ruilen tegen andere goederen) hun families langer dan gewoonlijk moesten helpen op het veld.

Momenteel is er dus weinig aanvoer en de handel in oude glaskralen ligt zo goed als stil.

Mijn vaste dealers hebben hun best gedaan om ons toch een aantal prachtige stukken te kunnen aanbieden. Wanneer er weinig aanvoer is, betekent dat meestal dat de prijzen stijgen. In het licht van de lange en stabiele handelsrelatie met onze vaste dealers hebben ze hun prijzen niet noemenswaardig verhoogd zodat we deze fantastische kralen tegen ongeveer dezelfde prijzen als vroeger kunnen aanbieden.

Het eerste lot zijn oude hand gedraaide kralen gemaakt in Holland en Duitsland tussen 1550 en 1700, uitzonderlijk groot (de grootste kraal meet 23mm) en in een uitzonderlijke conditie (Zie History of Beads, nrs 101 en 102 op de tijdstabel). Het buitenste snoer is een heel bijzonder staalblauw dat ik nooit eerder had. De kralen worden “gedraaid”, dat wil zeggen een stuk glas wordt verwarmd en half vloeibaar gemaakt en dan rond een metalen staaf gedraaid. Na afkoeling schuift de kraal van de staaf. Op sommige kralen zijn de sporen van het draaien zeer goed zichtbaar. Het is ongelooflijk dat elke kraal apart met de hand gedraaid is!

 

 

Verder hebben we een snoer “Roman Eye Beads” op de kop kunnen tikken, een echt collectors item met een uitzonderlijk geïriseerde patina. Deze kralen dateren van rond het begin van onze jaarrekening (Zie History of Beads, nr 353 op de tijdstabel). Eye-beads hebben in veel primitieve culturen een beschermende waarde, ze helpen om het boze oog af te weren en zouden de drager beschermen tegen het kwade in het algemeen. De “ogen” werden in de nog weke glaspasta geduwd. Vaak vielen ze er in de loop der eeuwen uit. Zulke kralen zijn minder waard dan kralen waar de ogen nog inzitten.

Ook eye-beads, maar Venetiaans, zijn deze delicate kralen van rond 1880. Deze kralen werden vooral geruild in Ethiopië.

 

Ten slotte hebben we een aantal snoeren met oude kwarts die opgegraven werden in Djenne in Mali. Deze kralen zijn ongeveer 1000 jaar oud.


comments powered by Disqus