Blog

Opleidingscheques: laatste dagen om uw krediet voor 2008 op te gebruiken

23 December 08 02:24 PM

U mag elk jaar om 250 € opleidingscheques bestellen. Heeft u dit bedrag nog niet opgebruikt dit jaar, dan heeft u er alle belang bij om vóór 2009 nog opleidingscheques te bestellen, anders bent u dit bedrag immers kwijt.

Voor alle duidelijkheid: de opleidingscheques die u nu bestelt, zijn meer dan een jaar geldig, u kunt er dus tot begin 2010 mee terecht bij Zahia!


comments powered by Disqus